Maandelijks archief: april 2014

Spiegelingen

Waarom willen wij vaak en graag dezelfde dingen ervaren of ontwikkelen die iemand anders kan? Zoals bijvoorbeeld op spiritueel gebied prachtige voorspellende dromen hebben of mooie aura’s om iemand heen zien, vorige levens ervaren of contact met de andere zijde door bijvoorbeeld channelingen of automatisch schrift of contact maken via trance en zo kan ik veel voorbeelden geven…
Maar deze voorbeelden zijn allemaal ervaringen van anderen. En niet van ons zelf, althans dat denken we.
Maar is dat ook werkelijk zo? En waarom is het zo belangrijk voor ons? Wat is er zo bijzonder aan om hetzelfde te ervaren als die andere persoon of personen?

 

Als ik uit mijn eigen ervaringen put dan was daar ook zo’n moment dat ik zo graag wilde meemaken wat anderen ‘ervaarden’ als het ging om spirituele ontwikkelingen.. De kleuren en symbolen die iemand anders zag wilde ik ook zo graag zien, wilde ook met een kristal in bed liggen en daardoor mooie dromen krijgen of contact krijgen met een energiewezen. Soms raakte ik dan wel eens gefrustreerd als ik tijdens de workshop-dagen van de opleiding weer eens niet hetzelfde had ‘gezien en/of gevoeld als mijn buurvrouw of buurman.

Mijn aandachtspunt ging ongemerkt verschuiven naar de anderen in plaats van bij mijzelf te blijven..Maar hoe hard ik ook probeerde, het lukte niet. Tenminste niet op de manier zoals ik dacht dat het moest.
Ik ‘verslond’ spirituele zelfhulpboeken om bewustwording te ontwikkelen, ging nog meercursussen volgen en initiaties ophalen, alles waarvan ik dacht dat het zou kunnen helpen om dat te zien wat anderen ook zagen of ervaarde.
En hielp het? Ja en nee.. Ja, omdat er uitwisselingen waren met mensen die open stonden voor vragen en opmerkingen en waarbij het prettig was om te zien hoe zij met spiritualiteit omgaan of omgingen en je toch wel een mate van bewustwording ontwikkelde en nee, want ik kreeg niet die ervaringen die anderen wel hadden..

En aan de andere kant had ik mooie inzichten omtrent het werken met kristallen/edelstenen en voelde ik deze prachtige kristalwezens en genoot van deze schatten van moeder aarde. Leerde opnieuw contact met hen maken en samen te werken in energie en healing. Ze maken een belangrijk deel uit van de praktijk Spiegelstenen

Terwijl ik zo een poosje ‘aanmodderde’ kwam er ineens een besef binnen.. je zou het een kleine vorm van ‘verlichting’ kunnen noemen.. Dat het ‘spelletje’ nu lang genoeg geduurd had en wanneer ik eindelijk eens zou begrijpen dat het allemaal al aanwezig was in mijzelf.. en dat het belangrijkste was dat ik vertrouwen zou hebben in mijn eigen Kracht en Weten en daarbij ook Zelfvertrouwen.

Nu was daar nog wel iets van een behoorlijke ‘dreun’ voor nodig om dat goed door te laten dringen. Sommige mensen leren op een harde manier en helaas was ik daar één van door een traumatische gebeurtenis in mijn leven. Maar toen die dreun eenmaal binnen was gekomen, werd ik in Vertrouwen op een goede afloop opnieuw wakker en keek met andere ogen naar de wereld waarin ik leefde.

Een wereld die heel anders voor mij was geworden, ik begreep nu waar het eigenlijk om ging en nog steeds gaat..

Vertrouwen in je eigen Innerlijk Weten en dit ook uitdragen in je manier van Leven. Niet blijven hangen in wat eens was of druk maken over wat nog mag komen.. Maar hier blijven, in het heden. Iedere dag opnieuw.

Dat het spiegelbeeld van mijzelf zoveel groter is als ik maar verder in de Spiegel wilde kijken.

 

En kon ik laten gaan wie ik dacht te zijn en ontwikkelen wie ik ben.. Alles begon te stromen en te groeien en alles was goed. Het mocht er gewoon Zijn en dat mag nog steeds. Het is niet uit te leggen in woorden maar door ervaren en overbrengen hoop ik toch iets te kunnen delen vanuit Mijzelf.

De weg is niet makkelijk, vaak genoeg komt er een moment waarop je denkt terug te vallen maar ergens weet je dan ook dat er een leerpunt in kan zitten.. het leerpunt van Vertrouwen hebben en ja dat is zeker niet zo gemakkelijk in deze woelige tijd. Waar zekerheid om ons heen weg geslagen kan worden door bijv geen werk, weinig geld, schulden maar ook moeilijkheden in relaties maar ook de vragen in ons zoals Wie ben ik eigenlijk? Waarom voel ik mij ongelukkig? En zo kan je zelf ook nog wel een aantal dingen bedenken..

En zijn wij geneigd om de zaken groter te maken dan het eigenlijk is. Door onze gedachten erover te laten gaan voeden wij het probleem, maken het groter en gaan er in mee.. Zeker ook als het dicht bij ons, in onze omgeving gebeurt. Hoe moeilijk is het dan om bij jezelf te blijven, te vertrouwen dat alles met een Reden gebeurt en dat die reden niet altijd aan ons geopenbaard wordt.

En hoe vaak wij dan in die Spiegel blijven kijken en alleen maar oppervlakkig kunnen schouwen omdat wij niet meer verder durven kijken.. Omdat anderen ons verteld hebben dat het nu eenmaal zo is en wij niet tegen kunnen spreken omdat wij onszelf niet vertrouwen.

We blijven het buiten onszelf zoeken, leggen onze kracht als het ware in de handen van derden. Natuurlijk geldt dit niet voor iedereen.. ik wil niet generaliseren, er zijn zeker genoeg mensen die wel de Kracht in eigen hand genomen hebben, die zijn gaan staan voor wat zij willen uitdragen. Maar het mogen er veel meer zijn en het kunnen er ook veel meer zijn als we ons niet meer zo willen spiegelen aan onze omgeving. Als wij onze eigen Paden gaan maken, onze eigen ervaringen durven te voelen en vooral te Genieten van al dat is.

Je kan het leven heel zwaar maken of als heel zwaar en tegendraads ervaren maar je kan er ook op een andere manier naar leren kijken. Het in stukjes hakken en dan invoelen wat het met je doet, stukje voor stukje.. stapje voor stapje.. en soms zal je door ervaringen soepel heen gaan en soms zal het wat pittiger zijn.. Maar hierin kan Spiegelstenen je ook terzijde staan door een handvat aan te reiken die je kan helpen om verder te kijken om die Grootsheid te zien die je bent en je niet meer wanhopig hoeft af te vragen waarom een ander dit wel ziet en jij niet..

En vooral Geloof in jezelf, Je Kunt het, jij bent de Enige die je eigen leven kan inrichten. En als je bij jezelf denkt ik weet niet hoe dan ga voor die Spiegel steen en kijk naar jezelf net zolang totdat je Ziet en Voelt wie die persoon in de Spiegel is.

Een ander kan aanreiken maar de daadwerkelijk Stappen maak je Zelf.. Gewoon door Vertrouwen en vanwaaruit Weten en Geloven

Spiegelstenen.nl_1_02